Quy trình đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư
Quy trình đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ: Tải phụ lục II-1 thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp (TT20/2015/TT-BKHĐT); Giấy đề nghị mở tài khoản ngân hàng; Giấy ủy quyền (Nếu người đi lấy kết quả không phải là giám đốc)

Mẫu số hàm Excel
Mẫu số hàm Excel

Mẫu số hàm Excel

Mẫu sổ chuẩn theo Thông tư 113 của Bộ Tài Chính
Mẫu sổ chuẩn theo Thông tư 113 của Bộ Tài Chính

Mẫu sổ chuẩn theo Thông tư 113 của Bộ Tài Chính

Mẫu sổ chuẩn theo TT133
Mẫu sổ chuẩn theo TT133

Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thư viện
hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 24h

0988 690 996 - 0968 528 788

acvina.vn@gmail.com

www.ketoanacvina.vn

Chúng tôi trên facebook