Tin tức
Căn cứ pháp lý:

- Luật Kế toán 2003,  Luật kế toán 2015

- Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

- Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Kế toán ACVINA xin cung cấp cho các bạn lịch nộp các tờ khai thuế năm 2018 như sau:

Tháng Thời hạn nộp chậm nhất Doanh nghiệp khai thuế theo Quý Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
 

 

1

22/01/2018

 

(Do ngày 20/01/2018 rơi vào ngày Chủ nhật)

 
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2017

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2017 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/1/2018
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2017

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2017 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2017 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2017 (nếu có)

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017

(iii) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

2 20/2/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

3 20/3/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/3/2018
(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

 

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2017

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2017

 

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2017

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2017

4 20/4/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

5
02/5/2018

 

(Do ngày 30/4/2018 nghỉ Lễ)

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 (nếu có)

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

21/5/2018

 

(Do ngày 20/5/2018 rơi vào ngày Chủ nhật)

 
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6 20/6/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

7 20/7/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2018 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

30/7/2018
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN

tạm tính Quý II/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8 20/8/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2018 (nếu có)

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

9 20/9/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2018 (nếu có)

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

10
22/10/2018

 

(Do ngày 20/10/2018 rơi vào ngày Thứ 7)

 
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

30/10/2018
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

 

(ii) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11 20/11/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

12 20/12/2018  
(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2018

 

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

 
Ngoài ra còn có thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN, GTGT,…

Các bạn tải nộp dung chi tiết lịch nộp tại đây.

Tham khảo khóa học thực hành kế toán tổng hợp lớp cô Quỳnh tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ GIÁO DỤC ACVINA
Tại Hà Nội : Phòng 1504 nhà A5 làng quốc tế Thăng Long – Trần Đăng Ninh – Dịch Vọng – Cầu Giấy – HN
Số ĐT / Zalo: 0988 690 996 – 0968 528 788
Email: acvina.vn@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/bich.quynh.1

 
Quản lý menu Ngang
hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn 24h

0988 690 996 - 0968 528 788

acvina.vn@gmail.com

www.ketoanacvina.vn

Chúng tôi trên facebook